در روند تکامل سيستم هاي برنامه ريزي بنگاه های اقتصادی و با پررنگ تر شدن نقش IT به عنوان يک زير ساختار در فعاليت های تجاری اکنون شاهد ظهور تکنولوژی تکامل يافته تری به نام ERP  هستيم .
سيستــم  ERPيک فناوری اطلاعاتی است که به عنوان يک نظام به هم پيوسته اطلاعاتی ، مهندسی و مديريتی درعرصـه رقابت جهانی مطرح بوده و قادر است در دراز مدت تاثير چشمگيری بر روند توسعه کيفی توليدات و کسب مزيت رقابتی در بازارهای جهانی ايجاد کند.

افزايش کيفيت محصولات و ايجاد مزيتهای رقابتی را بايد عصاره و افشره يک سيستم ERP دانست. اين نرم افزار تمام بخشهای يک سازمان از قبيل حسابداری و نظارت ، مديريت توليد مواد ، مديريت کيفيت ، نگهداری تاسيسات ، فروش و توزيع، منابع انسانی ، مديريت پروژه و غيره را از طريق پايگاه داده های مرکزی به همديگر مرتبط می سازد و به عبارت ديگر نقش اصلی آن يکپارچه سازی نرم افزار های موجود در بخشهای مختلف سازمان است.
پس از تحولات بوجود آمده توسط IT و تاثير آن بر سازمانهاي دولتي، مالياتي و امنيتي امروزه شاهد اين هستيم که اکثر قريب به اتفـــــاق سيستم های تجاری به سمت تغييرات تجاری درحرکت هستند . امروزه ديگر هيچ صنعتی از هزينه های مورد استفاده برای توسعه زير ساختاری IT واهمه ای نداشته و به‌کارگيری آن را راز بقای خود تلقی می کند .
امروزه اطلاعات در یک سازمان فقط یک گزارش عملکردی از وضعیت فعلی مالی و منابع نیست ، بلکه دارایی های با ارزش سازمان تلقی می گردد. باید این اطلاعات را در قالبی که منجر به یکسری مفاهیم ودانش می شود به مدیران و رهبران ارشد سازمان انتاقال داده داد .پیگیری و بررسی نیاز های مشتریان اطلاعات پایه وضعیت و موجودی منابع سازمان را می توان از مهم ترین این اطلاعات دانست حال باید با ابتکار عمل به بررسی روند تکامل و توسعه سازمان بپردازیم. سیستم ERP  تنها یک برنامه کامپیوتری نیست بلکه یک مدیریت پیشرفته  بر منابع و دارایی های سازمان بلاخص اطلاعات و داده های آن است که باید از آن به نحو احسن استفاده گردد. ​​
"باید بدانیم چه موقع و کجا به این اطلاعات نیاز داریم"
سیستم جامع مدیریت مالی فرا حساب با پیشرفته ترین متدولوژی طراحی و با استفاده از تمامی ماژول های خود می تواند تمامی اطلاعات مالی  مورد نیاز را در بهترین بازه زمانی در اختیار شما قرار دهد به طوری که منجر به بالاترین کارایی و اثر بخشی در سازمان گردد،با ید متذکر شویم که مدیریت قوی و بهره گیری مناسب از اطلاعات پشتوانه یک سیستم ERP  می باشد.​سه اصل زير را به عنوان فلسفه کاربردERP در سازمانها مطرح می کنند: 
1- يکپارچه کردن فرآيندی کسب وکار از طريق متمرکز کردن داده های پراکنده 
2- ابزاری برای انجام فرآيندهای کاربردی چند منظوره 
3- قابليت به‌کارگيری همزمان آن در بخشهای مختلف سيستم همچون حسابداری ، فروش و توزيع ، دريافت سفارش و مديريت مواد.

فوائد ERP
می توان موارد زير را به عنوان بخشي از مزايای اين نرم افزار به حساب آورد:
- تعيين رابطه بين عرضه و تقاضا در هر نقطه از دنيا
- بهبود دسترسی به اطلاعات و پشتيبانی مديريت سازمان برای اتخاذ تصميمات بهينه
- تعيين ساختارهايی برای کنترل بهتر هزينه 
- افزايش توان نظارتی برعملکرد سازمان 
- کنترل بيشتر بر صدور صورتحساب مشتريان،پرداخت حقوق کارکنان و سايرمسائل مالی سازمان 
- توان پاسخگوئی سريع به نيازهای متغير بازار 
- ايجاد پايگاه داده های يکپارچه درخصوص مشتريان
- پيگيری درتهيه و ارائه سفارشهای مشتريان 
- ارائه اطلاعات دقيق و به روز براي حسابرسان ومميزين مالياتی ... .

ویژگی های "فراحســــــــاب" 

· تعریف کدینگ حسابها در سطوح گروه- کل- معین

· تعریف نامحدود تعداد تفضیل ها در یک سطح برای معین ها

 . 
ایجاد سطوح دسترسی به اسناد جهت ثبت ، تغییر ، حذف و یا مشاهده

· ایجاد دسترسی به ستون ها جهت نمایش

· ایجاد همزمان چندین شرکت با قابلیت شماره گذاری اسناد به صورت مشترک و یا مجزا برای هر شرکت

· ایجاد دورهای مالی در یک سال مالی جهت محدود کردن در ایجاد و یا تغییرات اسناد

· تعریف عطفهای حسابداری به صورت دلخواه و ایجاد فرمول جهت محاسبه مبلغ

. تعیین اعتبار ریالی برای هر یک از مشتریان و کنترل خودکار سیستم برای عدم صدور فاکتور بیشتر از اعتبار

· ایجاد محدودیت اعتبار در گروه های تفضیل

· ایجاد تفضیل های شناور

· گزارش تراز در سطح گروه کل معین گروه تفضیل تفضیل

· گزارش اختصاصی کارت حساب

 .امكان انجام فعاليت‌هاي  Merge‌(ادغام)، Split (تفكيك)، Re-numbering‌(تغيير شماره) ، Re-ordering (جابجايي) و مواردي از اين قبيل روي اسناد

· جستجوی اسناد بر اساس تاریخ سند مبلغ شرح عطف تفضیل

· چاپ اسناد داینامیک در سطوح تفضیل و سطری

· قابلیت جستجوی اسناد به صورت متناوب یا نامتناوب

· قابلیت شماره گذاری اسناد شماره سند کل و سند به صورت دلخواه

· گزارش تراز حسابداری از یک ستون تا 12 ستون

· گزارش اسناد ناتراز

· قابلیت ذخیره اسناد به صورت موقت

· قابلیت تغییر وضعیت اسناد به صورت آماده برای قطعی و یا قطعی شدهسال مالی دوره‌ای‌ست که برای محاسبهٔ وضع مالی سالیانه در تجارت و سازمان‌های گوناگون کاربرد دارد. قوانین نظم‌دهندهٔ درباره حسابداری و مالیات هر دوازده‌ماه یک‌بار نیازمند گزارش‌هایی هستند. در سیستم فراحساب میتوان علاوه بر سال مالی دوره مالی نیز ایجاد نمود . که هر سال مالی را میتوان تا حداکثر 12 دوره مالی تقسیم بندی کرد و هر دوره مالی را میتوان به صورت مجزا فعال و غیر فعال ساخت.
مزایا :

 • تقسیم کردن یک سال به دوره های مالی جهت حسابرسی دوره ای حساب ها
 • ایجاد گزارش برای هر دوره مالی به تفکیک
 • فعال و عیر فعال نمودن دوره مالی جهت جلوگیری از ایجاد سند حسابداری
 • انجام امور حسابداری برای هر دوره به طور کاملا مستقل و مجزا
 • تغییر تعداد سطوح تفصیل یک معین  در  طول دوره (بدون ایجاد خطا در دوره های قبلی)
 • تعیین بازه زمانی برای  ایجاد سند به تاریخ قبل برای کاربران
 • فعال و غیر فعال نمودن یک سال مالی کامل و بستن حساب ها" هر آنچه که ما آن را در نظر نگرفته ایم "

فراحساب با بهره بری از فرافیلد به شما این امکان را می دهد تا توانایی دریافت اطلاعات از کاربران در قسمت های مختلف برنامه را داشته باشید و نرم افزار را برای خود شخصی سازی نمایید.فرافیلدها علاوه بر این ایجاد راهکاری جهت دریافت اطلاعات هستند.
مدیریت نوع نیز دارند،به این معنا که هنگام تعریف یک فرافیلد باید نوع آنرا مشخص کنید تا در هنگام استفاده کاربر داده درست را وارد نماید .
نوع های یک فرا فیلد عبارت است از متن،اعداد،تاریخ،ساعت،بله/خیر،موقعیت جغرافیایی و فایل .
اجازه دهید با چند مثال با عملکرد فرافیلد بیشتر آشنا شوید 
تصور کنید به شئ ای نیاز دارید . در اسناد حسابداری هنگام ایجاد سند اطلاعاتی مانند کد ملی و یا شماره اقتصادی دریافت گردد برای این منظور دو فرافیلد از نوع متن ایجاد نموده و آنرا برای استاد حسابداری تنظیم می کنیم از این به بعد هنگام ثبت سند این اطلاعات از کاربر گرفته می شود و ذخیره می گردد و قابل جست و جو و گزارش است .

مزایا
 • تعریف نامحدود فیلد فرافیلد
 • قابلیت تنظیم فرا فیلد ها در قسمت های مختلف برنامه 
 • توانایی جست و جو و ایجاد گزارش 
 • تعریف فرافیلدها جهت مدیریت ورود اطلاعاتسیستم فراحساب برای مدیریت ثبت اطلاعات چند شرکت ، یکی از دو روش زیر را در اختیار شما قرار می دهد;

 • شرکت هلدینگ 
 • تعریف چندین شرکت مجزا
شرکت هلدینگ :
شرکت های سهام که دارای شرکت زیر مجموعه دیگر بوده و کنترل شرکت های زیرمجموعه مستقیماٌ زیر نظر مدیران و هیئت مدیره شرکت اصل است در سیستم فراحساب شما می توانید شرکت های زیر مجموعه را به عنوان شرکتی از شرکت های اصلی تعریف نموده و از مزایای زیر بهره مند شوید:

 • استفاده از کدینگ شرکت اصلی 
 • شماره گذاری مشترک اسناد با شرکت اصلی 
 • بایگانی جدا یا مشترک با شرکت اصلی 
 • تهیه گزارشات مشترک (تجمیعی) بین شرکت ها 
 • انتقال اسناد بین شرکت ها 
ثبت چندین شرکت به صورت مجزا :
سیستم فراحساب این امکان را به کاربران می دهد که چندین شرکت را که از نظر مدیریت حساب و شماره گذاری ، کدینگ و ... با یکدیگر ارتباطی ندارند تعریف نمود و هر کدام را به صورت جداگانه مدیریت کرد.

مزایا : 
 • استفاده از یک نرم افزار برای چندین شرکت 
 • انتقال اسناد بین شرکت ها 
 • استفاده از یک سیستم برای مدیریت چندین شرکت 

 معماری نرم افزار

 • بانک اطلاعاتی سرور SQLServer 2012
 • زبان برنامه نویسی دسکتاپ SQLite
 • Dot Net Framework 4
 • سیستم احراز هویت  ASP.Net Identity
 • زبان برنامه نویسی وب سرور  Asp.Net 4.5
 • کتابحانه سمت کاربر  Anglajs  و Jquary
 • استفاده از نرم افزار Stimulsoft Reports
 • معماری چند لایه در طراحی سیستم

 

قابلیت های  فنی  نرم افزار 
 • پیاده سازی بر روی سیستم عامل های ویندوز XP به بالا
 • بهره گیری از به روز ترین فرآیند های طراحی
 • پیاده سازی و بهره گیری از Team Foundation Server
 • امکان پشتیبان گیری اتوماتیک از بانک اطلاعاتی
 • تیم پشتیبانی قدرتمند
 • تیم استقرار مسلط به مسائل فنی
 •  ارائه آموزش در محل کارفرما
 • توسعه نرم افزار به صورت یکپارچه 

 


 • حسابداری
 • انبارداری
 • نقدینگی و بانک
 • مدیریت ارتباط با مشتری
 • اتوماسیون اداری
 • فروش
 • خرید
 • حقوق و دستمزد
 • تولید
 • تعمیر و نگهداری
 • کنترل کیفیت
 • تدارکات
 • کنترل قرارداد
با این قابلیت شما می توانید اطلاعات اضافی مورد نیاز خود در هنگام ثبت و ردیف های سند حسابداری بر حسب نوع معین اقدام نمایید.
عطف ها دارای نوع های زیر می باشند:
 • تولید
 • خرید
 • فروش 
 • حواله 
 • اسناد دریافتی 
 • اسناد پرداختی 
عطف اسناد دریافتی و اسناد پرداختی برای ثبت اسناد خزانه می باشد هر کدام از عطف های بالا علاوه بر امکان ثبت در فرم سند حسابداری دارای فرم های جداگانه نیز می باشند.مزیت ها :
 • ثبت چک های دریافتی و پرداختی 
 • گزارش چک ها سررسید شده 
 • گزارش چک ها براساس پاس شده ، دریافت شده و عودت و...
 • ثبت فاکتور خرید 
 • ثبت فاکتور فروش 
 • گزارش بیلدن 
 • گزارش کاردکس
 • دریافت مقدار های پیش بینی شده و سند حسابداری

 

اهداف اصلی مدیریت مالی :

-بهبود تصمیم گیری ها، از طریق در اختیار داشتن اطلاعات مناسب در زمان مناسب
-کاهش هزینه، از طریق کاهش نیروی انسانی مورد نیاز برای تولید اطلاعات و دانش
-برنامه ریزی و بودجه ریزی بهتر
-امکان نظارت بهتر بر شرکت های و سازمان های تابعه
-تجمیع اطلاعات سیستم ها و سامانه های مجزا که به صورت جزیریه ای فعالی می کنند
-امکان دسترسی بلادرنگ به گزاراشت کلان توسط مدیران سازمان ها
-تشخیص نیازهای اطلاعاتی ضروری و حساس سازمان
-تشخیص سیگنال‌های محیط کسب‌ و کار
-جمع‌ آوری و بهینه‌ سازی داده‌ و اطلاعاتی از منابع بیرونی
-استفاده بهینه از اطلاعات و دانش پرسنل سازمان
-دسته بندی و تحلیل حجم عظیمی از داده ها و اطلاعاتی
-اصلاح و بهینه سازی ابزارهای سیستم‌های اطلاعاتی و محاسباتی
-استفاده درست و به جا از داده‌ها و اطلاعات سازمان
logo-samandehi